Fragment literari: Elogi dels diners. Anselm Turmeda.

Anselm Turmeda va néixer a Palma de Mallorca entre els anys 1352 i 1355 i va morir a Tunis després de 1423. La feta més coneguda i controvertida de la seva vida és que, després d’ingressar a l’orde franciscà, es convertí a l’Islam i anà a viure a Tunis, on esdevingué un personatge important i on encara es pot observar la seva tomba, a l’entrada del soc dels bastins, com podeu veure en la imatge. Escriptor en àrab i en català, el seu llibre més celebrat és la Disputa de l’ase (1417-1418), text que pel seu caràcter anticlerical fou condemnat per la inquisició i en desaparegué l’original català, només pervivint-ne una traducció francesa.

El poema Elogi dels diners forma

Llegir-ne més

Fragment literari: Llibre d’amic i Amat. Ramon Llull

Inclòs dins del Llibre d’Evast e Blanquerna, el Llibre d’amic i Amat és una peça plena d’aforismes religiosos i amb un fort component poètic, que expressa l’experiència mística que viu l’amic, que és l’ànima del cristià, envers l’amat, que és Déu.

Gaudiu ara d’un fragment del Llibre d’Amic e Amat:

Blaquerna estava en oració e considerava la manera segons la qual contemplava Déu e ses virtuts; e quan havia finida sa oració escrivia ço en què havia contemplat Déu. E açò feia tots jorns. E mudava en sa oració novelles raons, per tal que de diverses maneres e de moltes componés lo Llibre d’amic e amat, e que aquelles maneres fossen breus e que en breu temps l’ànima ne pogués moltes decórrer.

Benedicció de Déu,

Llegir-ne més