Enllulla’t, descobreix una nova manera d’apropar-te a un clàssic

Arbre lul·lià que organitza l’estudi de les diferents disciplines

Elisabet Armengol

Italo Calvino comentava en el seu article Per què llegir els clàssics? (1981) que els clàssics –siguin antics o moderns– “arrosseguen la petjada de les lectures que han precedit la nostra i les que han deixat a les cultures que han travessat”. Els clàssics, per tant, traspassen fronteres i formen part d’un ideari col·lectiu que compartim i ens defineix i, a la vegada, són capaços de proporcionar una riquesa personal i vivencial extraordinària que no deixa indiferent el lector.

És prou coneguda la reflexió al voltant de la relectura dels clàssics, ja que sempre són susceptibles de despertar nous significats i detalls que en un primer moment havien restat amagats. Tanmateix, per tornar als clàssics és important que des de jove ja s’estableixi un contacte amb aquestes obres, i que des de l’escola es facilitin les eines per llegir-los, ja que a vegades, és més important ensenyar i donar els instruments per aprendre a llegir els clàssics que no pas definir un tria o un cànon d’obres clàssiques de lectura obligatòria.

És per aquest motiu que en el marc de l’Any Llull en commemoració del setè centenari de la mort de l’escriptor, la Fundació Carulla i la Fundació Catalunya la Pedrera han unit esforços per impulsar durant el curs 2015-2016 el programa educatiu Enllulla’t. Produït per Idealúdica amb l’assessorament del filòleg i comissari de l’Any Llull Joan Santanach, es tracta d’un programa destinat a estudiants de 3r d’ESO amb la voluntat d’oferir-los una visió de conjunt de la figura i l’obra de Ramon Llull.

Il·lustració de Ramon Llull “El viatger”

L’objectiu principal d’Enllulla’t és promoure una visió àmplia i una descoberta gradual de la vida de Llull a partir de les seves vivències, històries de vida i textos literaris que facilitin una reflexió lúdica sobre valors, que al seu torn també puguin descobrir un vincle amb la realitat dels alumnes. A més de ser un programa relacionat amb valors, no se centra exclusivament en l’àrea de llengua i literatura catalana, sinó que ofereix una aplicació modular i transversal. Les unitats didàctiques es relacionen amb altres matèries d’estudi, que permeten alhora promoure el treball per competències i també desenvolupar-ho en el marc d’una matèria concreta.

El programa es compon d’un total de 9 d’unitats didàctiques independents però complementàries, vinculades a matèries com la llengua i la literatura catalana, la geografia i la història, les matemàtiques, la religió, la física i la química, l’educació visual i plàstica, i l’ètica. D’entrada es treballa una visió general de l’autor que facilita als alumnes familiaritzar-se globalment amb la figura de Ramon Llull i la importància de la seva obra a partir de tres aspectes que van marcar la seva vida; la fe, la literatura i la transmissió de saber. S’aprofundeix, sobretot, en el seu paper de precursor de la utilització del català en grans obres literàries per transmetre coneixements, la seva marcada inspiració cristiana –que es produí després de la conversió– i l’àmplia producció literària. Les altres unitats tracten aspectes més específics de la seva vida com els viatges, la ciència, la religió i l’art.

Il·lustració de Ramon Llull “El crític”

Ramon Llull “L’inspirador”, “El dialogant”, “L’ordenador”, “El viatger”, “L’escriptor”, “El crític”, “L’investigador”, “El lògic” i “L’autodidacte” són els noms de les unitats didàctiques que ha desenvolupat Idealúdica i que es podran aplicar a les diferents assignatures, estructurades en quatre grans blocs: “L’escriptor i la seva obra”, “Ciència i lògica”, “Crítica, diàleg i religió”, i finalment, “Síntesi dels aprenentatges”.

Els títols d’aquestes unitats es relacionen amb episodis de la vida de l’escriptor i pensador mallorquí, com el diàleg amb els savis musulmans a Tunis que serveix per introduir la unitat “Ramon Llull el dialogant” i enfocar el tractament de les diferents religions, o bé la il·luminació a la muntanya de Randa on va concebre la seva Art –un mitjà per a demostrar, amb arguments lògics, els articles de la fe i un sistema per trobar la veritat–, episodi que serveix de referent per enfocar “Ramon Llull el lògic”, una unitat vinculada a les matemàtiques aplicades que proposa emprar la lògica per donar resposta raonada i objectiva a qualsevol qüestió o plantejament.

La unitat de “Ramon Llull el viatger”, pensada per l’assignatura de geografia i història, para atenció als viatges de Ramon Llull a bona part d’Europa i a la riba oriental de la Mediterrània, i també a les seves tres estades al nord d’Àfrica.  Aquest eix permet endinsar-se en el context social i cultural de l’època de Llull, a la importància del Mediterrani com a eix de comunicacions, comerç i intercanvis culturals, i paral·lelament fer interpretacions de mapes, càlculs de temps de viatges a l’edat mitjana i reflexionar sobre els valors i les motivacions de viatjar en l’actualitat.

Logo del programa educatiu Enllulla’t

Ramon Llull va actuar amb clara intenció moralitzadora. Els seus escrits exaltaven les virtuts que havien de tenir els homes i denunciaven els seus vicis. “Ramon Llull el crític” descobreix el vessant de crítica social i política de la seva obra. A partir del Llibre de les bèsties –en el qual Llull fa servir el gènere literari medieval didàctic de la faula– es convida als alumnes a crear una faula amb una intencionalitat crítica i moralitzadora.

Aquest viatge per la vida i obra de Ramon Llull que ofereix el programa educatiu Enllulla’t no és un simple viatge al passat del segle XIII i a l’imaginari d’un escriptor i pensador extraordinari que va decidir escriure en llatí, català, occità i àrab sobre temes científics i sobre teologia en una època en què el saber era pràcticament reservat als eclesiàstics. És un viatge que a més és capaç de transportar-nos al present a través de les activitats de reflexió, de debat i de lectura de fragments de la seva obra, i d’aquesta manera actualitzar i contrastar les seves idees i visió del món. Llull va ser també un escriptor incansable que replantejava constantment la seva producció i escrivia nous llibres. Ara ens toca a nosaltres dialogar amb els seus textos i conèixer de més a prop el seu món.

Enllulla’t facilita l’accés obert a la guia didàctica amb les orientacions curriculars per als docents, les fitxes didàctiques per al professor amb la descripció i la seqüència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge, les fitxes amb les activitats per a l’alumnat i els arxius de text i d’àudio amb els episodis biogràfics de Llull. Permet, així mateix, que els centres educatius que duguin a terme l’Enllulla’t comparteixin la seva experiència en la galeria de “Murals Creatius” i que els alumnes participin en el “Concurs literari de creació de faules”, els guanyadors del qual podran gaudir d’estades familiars a Món Sant Benet i al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Código Seguridad: